You can sponsor this page

Pseudocarcharias kamoharai  (Matsubara, 1936)

Crocodile shark
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Pseudocarcharias kamoharai (Crocodile shark)
Pseudocarcharias kamoharai
Picture by Randall, J.E.

Classification / Names ชื่อสามัญ | ชื่อพ้อง | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

sub class Elasmobranchii (ฉลามและกระเบน) (sharks and rays) > Lamniformes (Mackerel sharks) > Pseudocarchariidae (Crocodile sharks)
Etymology: Pseudocarcharias: Greek, pseudes = false + Greek, karcharos = sharpen (Ref. 45335).

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range นิเวศวิทยา

; เกี่ยวกับทะเล,น้ำเค็ม; สัตว์น้ำที่อาศัยและอพยพภายในทะเลเท่านั้น (Ref. 51243); ระดับความลึก 0 - 590 m (Ref. 6871), usually 0 - 200 m (Ref. 54740).   Subtropical; 40°N - 40°S, 180°W - 180°E

การแพร่กระจาย ประเทศต่างๆ | พื้นที่จำแนกตาม FAO | ระบบนิเวศหลายระบบ | การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ | Point map | การแนะนำ | Faunafri

Tropical and subtropical waters of all oceans.

Length at first maturity / ขนาด / น้ำหนัก / Age

Maturity: Lm 91.6, range 89 - ? cm
Max length : 110 cm TL เพศผู้/กระเทย; (Ref. 43278); 122.0 cm TL (female); common length : 100.0 cm TL เพศผู้/กระเทย; (Ref. 13569)

Short description สัณฐานวิทยา | ความยาวต่างๆ

เงี่ยงครีบหลัง (รวม): 0; ก้านครีบอ่อนที่หาง (รวม): 0; เงี่ยงครีบก้น 0; ก้านครีบอ่อนที่ก้น: 0. A medium-sized spindle-shaped shark with very large eyes lacking a nictitating membrane, long gill slits extending onto dorsal surface of head, lanceolate teeth, weak keel and precaudal pits on caudal peduncle (Ref. 6871, 43278). Small and low dorsal fins, with second dorsal fin less than half the size of the first but larger than the anal fin (Ref. 6871). Pectoral fin broad and rounded (Ref. 6871). Light or dark grey above, paler below, fins white-edged, sometimes with small white spots on body and a white blotch between mouth and gill slits (Ref. 13569).

ชีววิทยา     ภาคผนวก (เช่น epibenthic)

An oceanic species usually found offshore and far from land but sometimes occurring inshore (Ref. 9993, 43278, 58302). Epi- and mesopelagic, with occasional near-bottom occurrences (Ref. 43278, 58302). Although considered not dangerous to people, its powerful jaws, jaw muscles and teeth invite respect. Flesh not appreciated and therefore the catch is usually discarded (Ref. 247); utilized for its large, squalene-rich liver (Ref. 9993). Feeds on small pelagic bony fishes, squids and shrimps (Ref. 5578). Ovoviviparous, embryos feeding on yolk sac and other ova produced by the mother (Ref. 50449). With 4 young in a litter, born at 40 to 43 cm TL (Ref. 12288). Maximum length for female given in Romanove et.al 1994 (Ref. 44781). Common bycatch of tuna longline fisheries, and occasionally tuna gillnet fisheries (Ref.58048).

Life cycle and mating behavior วัยเจริญพันธุ์ | การสืบพันธุ์ | การวางไข่ | เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่) | ความดกของไข่ | ตัวอ่อน

Exhibit ovoviparity (aplacental viviparity), with embryos feeding on other ova produced by the mother (oophagy) after the yolk sac is absorbed (Ref. 50449). With 4 young in a litter, born at 40-43 cm (Ref. 11228).

Main reference Upload your references | อ้างอิง | ผู้ประสานงาน | ผู้ร่วมมือ

Compagno, L.J.V., 1984. FAO Species Catalogue. Vol. 4. Sharks of the world. An annotated and illustrated catalogue of shark species known to date. Part 1 - Hexanchiformes to Lamniformes. FAO Fish. Synop. 125(4/1):1-249. Rome, FAO. (Ref. 247)

IUCN Red List Status (Ref. 115185)

CITES (Ref. 115941)

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless
Human uses

การประมง: มีการค้าเพียงเล็กน้อย
FAO(การประมง: การผลิต, species profile; publication : search) | FishSource | ทะเลรอบๆเรา

ข้อมูลเพิ่มเติม

ประเทศต่างๆ
พื้นที่จำแนกตาม FAO
ระบบนิเวศหลายระบบ
การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ
การแนะนำ
Stocks
นิเวศวิทยา
อาหาร, โภชนาการ
รายการอาหาร
การบริโภคอาหาร
อาหารสำหรับสัตว์น้ำแต่ละตัว
ชื่อสามัญ
ชื่อพ้อง
กลไกการเผาผลาญพลังงาน
ผู้ล่า
การศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของสารประกอบทางเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต ประชากร และสิ่งแวดล้อม
การสืบพันธุ์
วัยเจริญพันธุ์
การวางไข่
ความดกของไข่
เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่)
Egg development
Age/Size
การเจริญเติบโต
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
ความยาวต่างๆ
สัณฐานวิทยา
ตัวอ่อน
พลวัตของสัตว์น้ำวัยอ่อน
การทดแทนที่
อุดมสมบรูณ์
อ้างอิง
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ประวัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายพันธุ์
พันธุศาสตร์
ความถี่ของคู่ยีน
อัตราพันธุกรรม
โรค
การแปรรูป
Mass conversion
ผู้ร่วมมือ
รูปภาพหลายรูป
Stamps, Coins Misc.
เสียง
ปลามีพิษ เช่น ปลาปักเป้า
ความเร็ว
รูปแบบการว่ายน้ำ
พื้นที่เหงือก
Otoliths
สมอง
วิสัยทัศน์

เครื่องมือ

Special reports

Download XML

แหล่งที่มาจากอินเตอร์เน็ต

Estimates of some properties based on models

Preferred temperature (Ref. 115969): 16.3 - 28.2, mean 24.9 (based on 3402 cells).
Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 1.5000   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.00389 (0.00180 - 0.00842), b=3.12 (2.94 - 3.30), in cm Total Length, based on all LWR estimates for this body shape (Ref. 93245).
ระดับชั้นอาหาร (Ref. 69278):  4.2   ±0.60 se; Based on food items.
ความสามารถในการกลับคืนสู่ปกติ (Ref. 69278):  ต่ำมาก, เวลาต่ำสุดที่จะทำให้ประชากรเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าใช้เวลามากกว่า 14 ปี (Fec=4).
Vulnerability (Ref. 59153):  High to very high vulnerability (66 of 100) .
Price category (Ref. 80766):   Unknown.